Köpvillkor

På Folkuniversitetets förlag har avtalskunder möjlighet att handla. Med avtalskunder menas skolor, utbildningsföretag, återförsäljare, bokhandlare och andra företag som har en överenskommelse med oss om att kunna köpa direkt från förlaget.

Leveranser till förlagsnettopris (f-pris) sker direkt från förlaget till återförsäljare, statliga och kommunala skolor, erkända studieförbund samt efter förlagets bedömning i varje enskilt fall till andra organisationer och företag som bedriver organiserad utbildning.

F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl. mervärdesskatt, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. Förlagsnettopriset utgör basen för fakturering och rabattsättning.

Med en order avses en samlad beställning för leverans till en adressat vid ett tillfälle. Rabattens storlek är beroende av ordervärdet.

Så köper du läromedel som privatperson

Till privatpersoner och elever säljs förlagets läromedel via återförsäljare, det vill säga lokala bokhandlar och internetbokhandlare. Priserna sätts då av respektive återförsäljare.

Köp förlagets läromedel hos Adlibris
Köp förlagets läromedel hos Bokus

Rabatt

Ordervärde (SEK)    

Rabatt (%)

0–9.999

0 %

10.000–14.999

2 %

15.000–19.999 

3 %

20.000–24.999

4 %

25.000–49.999

5 %

50.000–99.999

7 %

100.000–  

9 %

 
Frakt och orderavgift

För att underlätta expediering måste artikelnummer anges på beställningen. Ingen orderavgift uttas för order inom Sverige.
För leveranser till utlandet (utom Norden) utgår en orderavgift på 60 SEK.
Frakten betalas alltid av köparen, alltså även vid restleveranser.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum.
Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid, är förlaget berättigat att debitera dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelseavgift  f.n. 50 SEK.

Skador och felaktiga leveranser

Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart eller senast inom sju arbetsdagar göra anmälan om denna till transportföretaget. Om något kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.

Om en leverans är felaktig i något annat avseende ska anmärkning om detta göras till Folkuniversitetets förlag snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande av förlaget, som även ger besked om hur återsändande ska ske. Fraktkostnaden för sådan retur betalas av Folkuniversitetets förlag.

Returer

Retur av böcker kan ske inom tre månader från fakturadatum. Returnerade varor som är felfria och omärkta krediteras till f-pris minus 25 % hanteringskostnad. Returfrakten betalas av köparen. Retur av cd-skivor, digitala läromedel och datorprogram medges inte.

Det åligger kunden att styrka att inköp skett under den angivna perioden genom att med varorna bipacka faktura eller följesedel.

Returadress

Returer skickas som brev eller paket till:

Postpac
Att: Folkuniversitetets förlag
Maskingatan 6
274 30 Skurup

Lärarexemplar

Lärare har möjlighet att direkt från förlaget köpa enstaka exemplar. Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt.
Betalningsvillkor: Kontant genom insättning till vårt plusgiro eller mot postförskott.
Vissa kategorier av böcker säljs inte som lärarexemplar, t.ex. fristående lärarhandledningar och liknande.

Datorprogram

Vid köp av datorprogram gäller utöver ovan också Folkuniversitetets förlags allmänna avtalsvillkor för nyttjande av datorprogram inom undervisningsområdet. Dessa översänds i samband med köp eller efter anmodan.

Kommentarer

Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdet och debiteras ursprungsorderns rabatt vid leveransen. Beställda artiklar, som ännu ej utkommit och som ej beräknas utkomma inom sex månader, medräknas dock ej i ordervärdet. 

Prislista (f-priser)
Här kan man ladda ner en aktuell prislista i pdf-format.

Beställningar
Folkuniversitetets förlag
Box 2116
220 02 Lund
Telefon: 046-14 87 20
E-post: order@folkuniversitetetsforlag.se

Besöksadress:
Skomakaregatan 8, 223 50 Lund