Svenska på gymnasial nivå

Vuxengymnasiala kurser, komvux-kurser i svenska.

Svenska komvux

Kurserna indelas i gymnasiala nivåer och inte, som våra övriga språkkurser, enligt den europeiska språknivåskalan.

Svenska komvux