Drift- och underhållsteknik, system, delkurs 2

Enstaka kurs Karlstad

Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande och fördjupande kunskaper om olika typer av värme-, ventilations-, och kylsystem i olika typer av byggnader.

Energi- och fastighetstekniker - Folkuniversitetet i Karlstad
Sista ansökningsdatum
2020-11-23
Utbildningstart
2020-11-30
Omfattning
45 YH-poäng
Studietakt
Helfart

Enstaka kurs

Kursen ingår i YH-utbildningen Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion på Folkuniversitetet i Karlstad.

Den studerande får även efter avslutad kurs fördjupade kunskaper och färdigheter i drift- och underhållsteknik för olika tekniska system, såväl nya som gamla, som utgör förutsättningar för att ge ett tillfredsställande termiskt klimat och en god inomhuskomfort, så att byggnaders funktionsduglighet uppfylls.

Målet med kursen är att den studerande får grundläggande och delvis fördjupande kunskaper hur värme-, ventilations, och kylsystem i olika typer av byggnader ska vara utformade och fungera för att följa gällande lagar, regler och normer samt bidra till god funktionsduglighet.

För att gå kursen krävs grundläggande behörighet.

Har du frågor?

Kontakta Emelie Bernhardsson Vennberg, utbildningsledare

Skicka e-post till Emelie Bernhardsson Vennberg, utbildningsledare emelie.vennberg@folkuniversitetet.se

Ring Emelie Bernhardsson Vennberg, utbildningsledare på nummer 073-707 64 34