Ledningsgruppen

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen som har huvudansvaret tillsammans med utbildningsledaren för utbildningens innehåll och kvalitet. Det är ledningsgruppen som tar in studerande till utbildningen, de godkänner kursplanerna och examinerar de studerande. Ledningsgruppen träffas cirka fyra gånger per år. Varje klass har en representant i ledningsgruppen.

Representanter i ledningsgruppen:

  • Processhygien & Kontrollerade miljöer i Norden ABNordic Sugar AB
  • Biora AB
  • Polypeptide Group
  • Nestlé
  • Lunds Tekniska Högskola
  • Lunds kommun
  • Svar Life Science AB  
  • AB Stadex