Ledningsgrupp

Folkuniversitetets YH-utbildning till Fukttekniker utformas i samarbete med arbetslivet. Utbildningens ledningsgrupp säkerställer att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas.

  • Gunnar Persson, Anticimex (ledningsgruppens ordförande)
  • Kent Bergström, Polygon Group
  • Håkan Torell, Ocab
  • Philip Bayati, Ebe Torkteknik
  • Maria Alm, Lokalförvaltningen Göteborgs stad
  • Erica Steen, Yrgo, högre yrkesutbildning