FAQ – vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om YH-utbildningen Fukttekniker på Folkuniversitetet i Göteborg.

När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag?

Utbildningen startar 2020-09-09. Sista ansökningsdag är 2020-04-15.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är på två terminer, det vill säga 1 år. 

Var ges utbildningen?

Utbildningen är förlagd till Folkuniversitetets lokaler i Göteborg. Vissa av de praktiska momenten i kurserna Fuktmätning och fuktteknik samt Uttorkningsteknik genomförs i ett av ledningsföretagen, Polygons, lokaler.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Ca 20 timmar per vecka. Utöver det är det självstudier och projektarbeten, i grupp eller individuellt.

Kan jag arbeta vid sidan av studierna?

Fukttekniker är en heltidsutbildning med allt vad det innebär i form av schemalagd undervisning, projektarbeten och självstudietid. Huruvida det finns utrymme att jobba samtidigt eller inte är svårt att ge ett generellt svar på då det är individuellt. Förutsättningarna varierar från person till person, liksom hur mycket tid du behöver lägga ner för att klara av dina studier.  

Berättigar utbildningen till studiemedel?

Ja. Läs mer om studiemedel hos CSN.

Söker jag LIA-plats själv?

Ja. Du har ansvaret att själv söka din LIA-plats. Folkuniversitetets utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även företagen i ledningsgruppen hjälper till vid behov. Periodvis kommer det också in förfrågningar från företag som vill ha LIA-studenter.

Vad krävs för att få examensbevis?

För att kunna begära ut ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.