Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Fukttekniker? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskild behörighet

Godkänt betyg eller motsvarande erfarenheter/kunskaper i

  • Matematik B alternativt lägst betyget E i matematik 2a/2b/2c

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Särskilt prov

De sökande kallas via antagningssystemet yh-antagning.se, där de får utföra två olika test. Vi ser att med tester kan vi få ett aktuellt mått på de sökandes kunskaper, oavsett av när och var de uppfyllde behörighetskraven. För det medverkande arbetslivet är detta mycket viktig aspekt på antagningsprocessen.

Testen är:

  1. Språktest
  2. Ämnesspecifikt test

Språktestet testar både svenska och engelska, då dessa språk förekommer både i skriftlig och muntlig form under utbildningens kurser och som företagsspråk på vissa LIA-platser. Det ämnesspecifika testet testar kunskaper från de särskilda förkunskaperna, som är en absolut förutsättning för att uppnå lärandemålen på utbildningen. 

Reell kompetens

Om du saknar betyg i något behörighetsgrundande ämne kan du genom reell kompetens ändå nå behörighet. Beskriv och förklara på vilket sätt du använder det behörighetsgivande ämnet i exempelvis ditt arbete. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet.
  • Arbetsintyg från samtliga arbetsplatser om du vill åberopa reell kompetens i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade anställningen samt vilka arbetsuppgifter du haft.
  • CV med information om utbildningar, anställningar, m m. (ange tidsperiod för respektive anställning)