Välj mellan Karlstad och Lund

Hos Folkuniversitetet kan du studera till Drifttekniker inom kraft och värme på både huvudorten Karlstad och satellitorten Lund.

Folkuniversitetet vill ge fler möjlighet att studera till Drifttekniker inom kraft och värme och är glada att nu kunna erbjuda utbildningen på ytterligare en ort. Att vi valt Lund som satellitort baseras på att arbetslivet i södra Sverige har ett särskilt stort behov av den typ av kompetens som utbildningen ger.

Vad är en satellitort?

En satellitort är i princip som en vanlig studieort. Den enda skillnaden är att du som studerande befinner dig på annan ort än huvudorten som undervisningen utgår från och att du tar del av lektioner, föreläsningar, laborationer och övriga kursmoment via länk i realtid.

Vad innebär det att läsa via satellitort?

Den digitala lösningen gör det möjligt för dig som studerar i Lund att virtuellt vara i samma rum som utbildare och resten av klassen i Karlstad. Du kommer att kunna se och höra föreläsningarna och aktivt delta i undervisningen. Du kommer även att kunna ställa frågor precis som resten av klassen och vara med i basgruppsarbete, laborationer, diskussioner och projektarbeten.

Att studera på en satellitort möjliggör inte enbart att du kan ta del av digitala föreläsningar i realtid, det kan även bidra till en stärkt sammanhållning i klassen. Alla som läser på en satellitort kan välja att studera på plats i lokalerna även utöver tiden som liveföreläsningarna sker, efter överenskommelse med Folkuniversitetet i Lund.

Vissa tentamina kan göras på satellitorten, men i undantagsfall kan det vara så att tentamen måste ske på huvudorten, till exempel en praktisk tentamen av något slag.