Sprinklerprojektör, distans

Yrkeshögskola – kurs Distans

Bli det det du läser. Gå en kort kurs i yrkeshögskolan till Sprinklerprojektör. Arbetslivet behöver dig!

Ansök nu! Öppnas i ett nytt fönster
Sista ansökningsdatum
2024-08-30
Utbildningsstart
2024-10-01
Omfattning
30 YH-poäng, 12 veckor
Studietakt
Halvfart 50%
Antal platser
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Sprinklerprojektör

Distans/Umeå

Utbildningen lyder under Myndigheten för yrkeshögskolan och berättigar till studiemedel från CSN.

Arbetslivets kompetensbehov för sprinklerprojektörer är betydande och kommer växer i takt med ökad urbanisering, strängare regleringar och ökad medvetenhet om vikten av brandskydd. Kunskapen att kunna planera och implementera sprinklersystem, är en av de mest effektiva metoderna för passivt brandskydd.

Många byggnader och projekt har unika behov, vilket kräver skräddarsydda sprinklersystem. Äldre byggnader och anläggningar kräver även de uppgradering av sina brandskyddsåtgärder. Detta ökar efterfrågan på projektörer som kan anpassa och optimera systemen efter specifika krav och förutsättningar.

Kursen ger dig kunskap inom brandskydd samt olika installationssystem och olika typer av ritningar för de flesta installationssystem som förekommer inom en byggnad.

Kursen är en påbyggnadsutbildning till ett specialistområde.

Målgrupp

Sprinklerprojektör riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som VVS-ingenjör eller motsvarande, som till exempel anläggningsskötare, drifttekniker eller besiktningsman.  För att kunna tillgodogöra sig innehållet i undervisningen och nå kursens mål krävs en relativt hög nivå av kunskap och erfarenhet inom VVS-branschen eller motsvarande, där kunskaper och förmågor i CAD, flödesberäkningar, samarbete i projekt, presentationsteknik, självständigt insamlande av data för underlag för projektering med mera redan erhållits. I den framtida yrkesrollen ställs även höga krav på dessa förmågor.

Syfte och mål

Vid avslutad kurs ska du kunna utföra ritningar för de flesta installationssystem som förekommer inom en byggnad och göra bedömningar som utformar brandskydd.

Kursen syftar till att kunna dimensionera sprinklersystem och hantera komplexa installationstekniska frågor.

Vidare ska du kunna använda branschens fackspråk men även kommunikationsteknik, argumentationsteknik och att kommunicera anpassat mot kravställare, projektgrupp och medarbetare.

Du ska vid genomgången kurs kunna värdera komplex branschinformation inom området och välja anpassade metoder för problemlösning.

Behörighet

Särskilda förkunskaper: Förkunskapskravet minst sex månaders yrkeserfarenhet som VVS-ingenjör eller motsvarande, som till exempel anläggningsskötare, drifttekniker eller besiktningsman.  Denna förkunskap behövs eftersom utbildningen är en påbyggnadsutbildning till ett specialistområde. 

Urval  

Särskilt prov  

Har du frågor?

Kontakta Yrkeshögskola Umeå

Skicka e-post till Yrkeshögskola Umeå yhumea@folkuniversitetet.se