Fastighetsförvaltare

Vill du jobba med att förvalta olika typer av fastigheter och arbeta i en expansiv bransch? Då är rollen som fastighetsförvaltare något för dig!

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Som fastighetsförvaltare har du det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. Du utvecklar och förädlar fastighetsbeståndet, du leder och fördelar arbetet, du är kundorienterad och har god förståelse för sambanden mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar.

Rollen som fastighetsförvaltare är varierande och du läser därför en rad olika kurser – från ekonomi med fastighetsinriktning till kommunikation, IT, fastighetsjuridik, ledarskap, fastighetsteknik och miljöhantering. De noga utvalda kurserna i kombination med LIA (Lärande i arbete) ger dig en stark grund att stå på när du ska ut i arbetslivet.

Var får jag jobb?

Fastighetsbranschen är bred och det finns många olika typer av arbetsgivare du kan arbeta åt. Det man i första hand kanske tänker på är olika typer av bostadsbolag, både stora och små. Det finns både sådana som ägs privat och som ägs av offentliga aktörer, ex. Allmännyttan. Vissa ägs av föreningar där det är de boende som är medlemmar i föreningen. Vidare så kan man arbeta åt offentliga aktörer, ex kommuner och regioner. Då kan det handla om skolor, äldreboenden och sjukhus.

Man kan även arbeta åt företag som inte själva äger bostäder men som erbjuder olika typer av tjänster åt fastighetsbolag, så kallad entreprenad.