Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare.

Grupp vid ett bord som diskuterar behörighet.

Grundläggande behörighet

För att kunna söka till en YH-utbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du behöver även ha: (Dessa ingår i regel i din gymnasieexamen)

  • Godkänt betyg i Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2
  • Godkänt betyg i Matematik 1
  • Godkänt betyg i Engelska 5

Reell Kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Det innebär att du bevisar att du har kunskaper som motsvarar de behörighetskrav som ställs. Du kan ha skaffat dem genom arbetslivserfarenhet eller på något annat sätt. Om du åberopar reell kompetens ska du alltid fylla i och skicka med en kompetenskartläggning med ev. bilagor. Klicka här för att ladda ner blanketten.