Behörighet och urval

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare.

Behörighet

Grundläggande behörighet

För att kunna söka till en YH-utbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Du behöver även ha:

 • Godkänt betyg i Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Matematik 1
 • Godkänt betyg i Engelska 5

Dessa ingår i regel i din gymnasieexamen. Läs mer om vilka kurser det motsvarar inom det gamla kurssystemet.

Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från UHR - Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. Läs mer om bedömningen här.

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Det innebär att du bevisar att du har kunskaper som motsvarar de behörighetskrav som ställs. Du kan ha skaffat dem genom arbetslivserfarenhet eller på något annat sätt. Om du åberopar reell kompetens ska du alltid fylla i och skicka med en kompetenskartläggning med ev. bilagor. Klicka här för att ladda ner blanketten.

Urval och urvalsprov

Detta händer när du lämnat in din ansökan:

 1. Först kontrolleras att du har den behörighet som utbildningen kräver. Det kan hända att du får meddelande via yh-antagning.se från skolan. Det är viktigt att du bevakar din mejl och läser skolans meddelanden.
 2. Är du behörig går du vidare till urvalet. Det sker genom ett skriftligt prov och ett muntligt prov, samt poäng på gymnasiebetygen. Proven genomförs någon gång under 1-3 juni. Kallelse till urvalsprov skickas via yh-antagning.se.
 3. Poängen som du får på proven tillsammans med gymnasiebetyget räknas samman. En antagningslista skapas utifrån poängen, dvs. den som har högst totalpoäng hamnar överst, den som har näst högst hamnar på andra plats, osv. Cirka 28 sökande erbjuds plats och resterande blir reserver. Beskedet om antagning kommer någon gång runt midsommar.
 4. Förhoppningsvis erbjuds du plats, du har då ett antal dagar på dig att tacka JA till din plats.