Ansökan

Vad roligt att du är intresserad av yrkeshögskoleutbildningen Drift- och fastighetstekniker! Ansökan är nu stängd men om du är intresserad av att lämna in en sen ansökan till eventuella restplatser så är du varmt välkommen.

Man som ler mot kameran.

Lämna sen ansökan


Så här söker du:

 • Du registrerar ett eget konto på YH-antagningens ansökningssystem. 

 • För att kunna söka till utbildningen behöver du uppfylla Grundläggande behörighet för studier vid yrkeshögskolan.

 • I ansökningssystemet lämnar du in din ansökan med alla betygshandlingar.

 • De handlingar som du bifogar till ansökan kan vara skannande eller avfotograferade med kamera eller mobiltelefon. Kolla att dina foton är skarpa och fullt läsbara. Använd filformaten JPG och/eller DOC/DOCX när du lämnar in dina ansökningshandlingar.

 • Alla ansökningshandlingar och bilagor ska vara oss tillhanda senast den 9 maj 2021.

 • Om du studerar på gymnasiet och ännu inte fått ditt slutbetyg går det bra att komplettera med detta senare. Observera dock att du måste bifoga ett studieintyg utfärdat av skolan senast 9 maj om att du är i pågående studier. 

 • När du får dina betyg så skickar du in en komplettering till oss via ansökningssystemet.

 • Din komplettering måste ske absolut senast den 13 juni 2021.

 • Har du frågor och funderingar kring din ansökan så kan du kontakta skoladmin@folkuniversitetet.se

Vad som händer när du har lämnat in din ansökan

 1. Först kontrolleras att du har den behörighet som utbildningen kräver. Det kan hända att du får meddelande via YH-antagningen.se från skolan. Det är viktigt att du bevakar din mail och läser skolans meddelanden.
 2. Är du behörig går du vidare till urvalet. Det sker genom ett skriftligt prov och ett muntligt prov, samt poäng på gymnasiebetygen. Proven genomförs någon gång under 1-3 juni. Kallelse till urvalsprov skickas via YH-antagningen.se
 3. Poängen som du får på proven tillsammans med gymnasiebetyget räknas samman. En antagningslista skapas utifrån poängen, dvs. den som har högst totalpoäng hamnar överst, den som har näst högst hamnar på andra plats, osv. Cirka 28 sökande erbjuds plats och resterande blir reserver. Beskedet om antagning kommer någon gång runt midsommar.
 4. Förhoppningsvis erbjuds du plats, du har då ett antal dagar på dig att tacka JA till din plats.