Utbildningsinformation

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn. Utbildningen innehåller 10 obligatoriska delkurser varav en utgör LIA-period.

Multi-ethnic businesswoman and businessman discussing over computer at desk in creative office

Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn är utbildningen för dig som tycker om problemlösning. Du har ett stort intresse för datorer och nätverk samt har förmåga att vara serviceminded och har lätt för att bygga goda kundrelationer. .

Yrkesbenämningen är exempelvis  arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljökonsulent.

Examen - Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som Arbetsmiljöingenjör. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

  •  Förmedla arbetsmiljöarbetets terminologi och förkortningar (HMS, BAS P/U etc) i organisationen
  • Implementera arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete i verksamheten
  • Analysera och tillämpa metoder i syfte att bedöma fysisk arbetsmiljö och dess olika risker
  • Kommunicera och engagera medarbetare för att skapa god säkerhetskultur i organisationen
  • Påverka och leda säkerhetsarbete
  • Bedriva ett förebyggande, effektivt och säkert arbetsmiljöarbete såväl ur ett fysiskt som psykosocialt perspektiv
  • Analysera kemiska och fysikaliska faktorers påverkan på människan
  • Se till att arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö efterföljs
  • Analysera brister i arbetsmiljöarbete och utifrån dessa avgöra vilka investeringar krävs
  • Leda systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom byggsektorn

Kurs

YH-poäng

Arbetsmiljökunskap 15 p
Arbetsmiljörätt - Lagar och regler 15 p
Examensarbete 20 p
Fysisk arbetsmiljö 45 p
Kemiska och fysikaliska arbetsmiljöfaktorer  25 p
LIA 75 p
Organisatorisk och social arbetsmiljö 25 p
Projektledning 10 p
Systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom byggsektorn 40 p
Säkerhetskultur 30 p