FAQ

Här presenteras de vanligaste frågorna vi får från de sökande.

FAQ

Hur ansöker jag till utbildningen?

På utbildningens startsida ansöker man på ansökningsknappen under ansökningsperioden, 1 februari - 30 april.

Kan man skicka in sin ansöka via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar.

Behörighetskrav?

Du måste ha grundläggande behörighet samt lägst betyg E/G/3 i engelska 5, matematik 2b, naturkunskap A samt svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

 

Två års yrkeserfarenhet krävs med minst halvtid varav minst 6 månader inom bygg, anläggning, energi, processteknik eller linjeoperativt stöd.

Vem kan söka till utbildningen?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urvalsprov bland samtliga behöriga sökande.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är den 30 april 2023.

Kan man komplettera senare om man tar studenten i juni?

Nej, då får man söka under nästa omgång.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar i september 2023.

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen är en deltidsutbildning på distans. Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? 

Under första terminen är det mest teori. Under termin 2, 3 och 4 fortsätter teorin men det ingår även 2 st längre praktikperioder. Under praktikperioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Är utbildningen på distans?

Ja, med utibldninganordnaren i Gävle.

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller en LIA-period, som är 15 veckor lång.

Måste man göra sin praktik (LIA) i Gävle?

Nej, man kan göra LIAn även på andra orter.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betala du kurslitteratur samt resor till och från praktikplatsen själv.

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.