Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Arbetsmiljöingenjör. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Allmän arbetsmiljökunskap, 20 YH-poäng

I kursen får du en inledande förståelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs och vilka som deltar i ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetets styrning, 30 YH-poäng

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om arbetsmiljölagstiftningens regelverk och hur detta tolkas och implementeras.

Arbetsmiljö och säkerhet, 40 YH-poäng

Här får du kunskaper om orsakerna till de mest frekventa olyckorna samt metoder för hur dessa kan förebyggas.

Psykosocial arbetsmiljö, 30 YH-poäng

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om psykosociala aspekters påverkan på medarbetares välbefinnande.

LIA 1, 60 YH-poäng

De studerande tillämpar sina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter.

Belastningsergonomiska faktorer, 30 YH-poäng

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om människokroppens funktion samt begränsningar när det gäller fysisk och ergonomisk belastning såväl inom tjänsteföretag som inom tung industri.

Kemiska faktorer, 40 YH-poäng

I kursen får de studerande kunskap om kemiska faktorers inverkan på arbetsmiljön. Tillämpning av metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Fysikaliska faktorer, 40 YH-poäng

I kursen får de studerande kunskap om fysikaliska faktorers inverkan på arbetsmiljön. Tillämpning av metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Yttre miljö, 10 YH-poäng

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om sambanden mellan arbetsmiljö och yttre miljö. De ska också få förståelse för den terminologi, lagstiftning och styrmedel som används inom miljöområdet.

LIA 2, 60 YH-poäng

De studerande tillämpar sina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter. 

Examensarbete, 40 YH-poäng

Målet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna genomföra och presentera uppdrag av undersökande karaktär. Arbetet ska genomföras och presenteras på ett vetenskapligt sätt.