Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Arbetsmiljöingenjör? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav Arbetsmiljöingenjör

  • Lägst godkänt betyg i Matematik B / lägst betyget E i matematik 2a/2b/2c eller motsvarande.
  • Lägst godkänt betyg i Naturkunskap B alternativt kemi A och biologi A/ Lägst betyget E i Naturkunskap 2 alternativt Kemi 1 och biologi 1 eller motsvarande.
  • Ett års arbetslivserfarenhet på heltid (100%).

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov

De sökande kallas via antagningssystemet yh-antagning.se, där de får utföra två olika tester. Testet ger ett aktuellt mått på de sökandes kunskaper, oberoende av när och var de uppfyllde behörighetskraven. Det medverkande arbetslivet förespråkar särskilt prov i antagningsprocessen.

Testerna är:

  1. Språktest
  2. Ämnesspecifikt test

Språktestet avser svenska och engelska, då dessa språk förekommer både i skriftlig och muntlig form under utbildningen och ibland som företagsspråk på LIA-platsen. Det ämnesspecifika testet testar kunskaper från de särskilda förkunskaperna, som är en absolut förutsättning för att uppnå lärandemålen på utbildningen.

Testen poängsätts enligt följande: Språk 50 poäng och ämnesspecifika 100 poäng. Max antal poäng blir 150 poäng.