Psykisk hälsa och ohälsa, distans

Yrkeshögskola – kurs Distans

Folkuniversitetet i Uppsala, i samarbete med Samariterhemmet Utbildning, erbjuder en kort YH-utbildning på distans för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri.

Psykisk- hälsa och ohälsa. Distansutbildning på halvtid.ort yh-utbildning Folkuniversitetet Uppsala i samarbete med Samariterhemmet
Utbildningsstart
2023-10-02
Omfattning
40 YH-poäng, 10 veckor
Studietakt
75%

Antalet äldre i Sverige ökar. I takt med åldrandet ökar sjukdomsrisken och allt fler kommer att ha behov av omfattande sjukvård och/eller omsorg. Många äldre lider av psykisk ohälsa. Det kan handla om både tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär och svårare psykiska sjukdomar såsom ångest och depression. Depression är vanligt förekommande och anses vara ett folkhälsoproblem.

Ofrivillig ensamhet, våld i nära relationer, missbruk och suicid är välkända företeelser hos äldre och har starka samband med psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet är avgörande, även för att minska pandemins negativa konsekvenser. Äldre drabbades hårt och mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökade ytterligare.

En utmaning i det förebyggande arbetet ligger i att identifiera äldre personer som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Enligt WHO kommer psykisk ohälsa vara den största sjukdomsbördan i samhället år 2030 vilket innebär ett stort lidande för den enskilde men också höga samhällskostnader.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri och vill fördjupa dig inom psykisk hälsa och ohälsa.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att belysa vikten av en god psykisk hälsa och ett gott välbefinnande hos äldre personer. Målet är att få specialiserade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt i relation till psykisk ohälsa.

Upplägg

Utbildningen ges på 75% och distans under 10 veckor med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform.

Utbildningen berättigar till CSN.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet

I samarbete med  Samariterhemmet

samariterhemmet

Har du frågor?

Kontakta Maria Hovstadius, rektor och utbildningschef, Samariterhemmet Utbildning

Skicka e-post till Maria Hovstadius, rektor och utbildningschef, Samariterhemmet Utbildning maria.hovstadius@samariterhemmet.se