Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf.

Man som retuscherar en bild vid en dator.

Allmän behörighet

För att kunna söka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. Läs mer om bedömningen här.

Särskilda förkunskaper

Förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet. Vår utbildning är en kvalificerad yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå och utgår ifrån vissa grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser.

För detta gäller:

  • Minst betyget E/Godkänd från gymnasieskolans kurser Fotografisk bild 1 och 2, och/eller Film- och tv-produktion 1 och 2, eller motsvarande gymnasiekurser från tidigare läroplaner.
  • Alternativt motsvarande kunskaper från till exempel folkhögskola, studieförbund, högskola, eller minst fyra månaders heltidsarbete (ej praktik) inom yrkesområdena fotografi och filmproduktion.

Om du inte har dina förkunskaper från utbildning, och anser att dina förkunskaper motsvarar ovanstående, men inte kan påvisa det med till exempel betyg eller intyg, kan vi pröva din reella kompetens. Detta sker genom ett skriftligt prov som äger rum efter din ansökan är inlämnad.

Särskilt prov/Arbetsprov

Utöver grundläggande och särskild behörighet ska du som sökande göra olika arbetsprov i text och bild samt intervjuer. För det särskilda provet gäller följande:

  • Arbetsprov baserat på visuell kommunikation samt en text.  
  • De visuella arbetsproven bedöms efter form, innehåll och teknisk färdighet och det textbaserade arbetsprovet bedöms efter förmåga till strategi, att initiera och att analysera.  
  • Under provdagarna genomföra intervjuer med frågor kring din förmåga att bland annat organisera, visualisera och planera.  
  • Att under provdagarna genomföra ytterliggare arbetsprov som anknyter till utbildningens mål.  

Tidigare utbildning och yrkeserfarenhet

Vi ger inte längre några meritpoäng för tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Du ska inte bifoga denna typ av intyg och betyg till din ansökan.

Vid frågor angående behörighet, kontakta skoladmin@folkuniversitetet.se