Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf.

Man som retuscherar en bild vid en dator.

Allmän behörighet

För att kunna söka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan dröja, så se till att vara ute i god tid. Läs mer om bedömningen här.

Särskilda förkunskaper

Förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet. För detta gäller:

  • Minst betyget E/Godkänd från gymnasieskolans kurser Fotografisk bild 1 och 2, eller motsvarande gymnasiekurser från tidigare läroplaner.
  • Alternativt motsvarande kunskaper från folkhögskola, studieförbund, högskola, eller minst fyra månaders heltidsarbete inom det fotografiska yrkesområdet.

Anser du att dina förkunskaper motsvarar ovanstående men inte kan påvisa det med till exempel betyg eller intyg, kan vi pröva din reella kompetens. Detta sker genom ett skriftligt prov.

Särskilt prov/Arbetsprov

Utöver grundläggande och särskild behörighet ska du som sökande göra olika arbetsprov i text och bild samt intervjuer. För det särskilda provet gäller följande:

  • Tre arbetsprov baserat på bilder/filmer samt en text. Arbetsproverna bedöms på en skala från 1-5 poäng.
  • De visuella arbetsproven bedöms efter form, innehåll och teknisk färdighet och det textbaserade arbetsprovet bedöms efter förmåga till strategi, att initiera och att analysera. Maximalt 10 poäng.
  • Att under provdagarna genomföra intervjuer med frågor kring din förmåga att organisera, visualisera och planera. Intervjuerna ger 1-8 poäng. Maximalt 8 poäng.
  • Att under provdagarna genomföra två visuella arbetsuppgifter som anknyter till utbildningens mål. Uppgifterna bedöms tillsammans på en skala från 1-8 poäng. Maximalt 8 poäng.

Maximalt värde av det särskilda provet är 26 poäng.

Tidigare utbildning och yrkeserfarenhet

Vi ger inte längre några meritpoäng för tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Du ska inte bifoga denna typ av intyg och betyg till din ansökan.

Vid frågor angående behörighet, kontakta skoladmin@folkuniversitetet.se