Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Teknikinformatör? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Portrait of smiling young handsome businessman standing with digital tablet at creative office

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskild behörighet

Lägst betyg E/3/G i Engelska 6, Teknik 1 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk eller yrkeserfaranhet i 2 års halvtidsarbete inom teknik, text- och bildhantering eller motsvarande. 

Urval

Ett urval görs av behöriga sökande om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen. Urvalet sker utifrån resultatet från ett särskilt prov som mäter de sökandes kunskaper. De sökande som är behöriga till utbildningen kallas till ett särskilt prov, där de får utföra två tester. Det särskilda provet består av två delar: 1. Ett språklig test 2. Ett ämnesspecifikt test.

Språktestet avser svenska och engelska, då dessa språk förekommer både i skriftlig och muntlig form under utbildningen och ibland som företags språk på LIA-platsen. Det ämnesspecifika testet testar kunskaper från de särskilda förkunskaperna, Språktestet ger max 50 poäng och det ämnesspecifika testet ger max 100 poäng. Resultatet av de båda testen räknas samman. Vid lika summa väger resultatet på det ämnesspecifika testet mer än språktestet. Har de sökande inte kunnat särskiljas, sker särskiljandet och rangordningen genom lottning.

Frågor kring behörighet

Kontakta Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar 

Telefon: 031 10 65 00

E-post: