Digital produktion för yrkesfotografer

Kort kurs Distans

Är du yrkesverksam fotograf och vill kompetensutveckla dig inom digital produktion? Här får du kunskaper i bildbehandling, färghantering och slutanpassning, CaptureOne, E-Com, Da Vinci Resolve och colorgrading. Kursen ges av Fotoskolan STHLM och startar i oktober förutsatt att vi får godkänt från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Gör en intresseanmälan Verksamhetsbilder för Fotoskolan STHLM.
Sista ansökningsdatum
2020-09-11
Utbildningstart
2020-10-19
Omfattning
40 yhp (8 veckor)
Studietakt
Heltid, distans
Antal platser
60

Kort kurs

Kursen riktar sig till yrkesverksamma fotografer och ges på distans. 

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser och bygger på att du, på din egen dator, arbetar med givna uppgifter och eget material. Vissa moment på kurserna kommer att genomföras på engelska för att förbereda för en allt mer internationell yrkesroll.

Kurserna bygger delvis på dina egna erfarenheter från arbete som yrkesfotograf. En kompetensinventering av aktuell studerandegrupp utförs innan kursstart.

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarium, grupparbeten och enskilt arbete och avslutas med ett skriftligt prov.

Bildbehandling, 10 p

Kursen syftar till att du ska tillägna dig avancerade kunskaper i hur digitala bilder ska hanteras och bearbetas, för att nå ett professionellt resultat. 

Innehåll

 • Bildbehandling och arbetsflöden i Photoshop
 • Retusch för olika användningsområden
 • Hantering av teknisk utrustning i samband med bildbehandling.
 • Grundläggande färgkalibrerade arbetsflöden.
 • Bearbetning av bildfiler.
 • Verktyg för att förutse det slutliga bildresultatet.
 • Lagring och sökning av bildfiler (DAM).
 • Praktiska produktionsövningar.

Färghantering och slutanpassning, 10 p

Kursen syftar till att du ska få avancerade kunskaper i ICC-arbetsflöden, dess metoder och tillämpningar. Den ger även kompetens för anpassning av fotografisk bild mot slutlig användning. 

Innehåll

 • Färghantering i teori och praktik.
 • Praktiska produktionsövningar.
 • Programgenomgångar.
 • International Color Consortium - ICC.
 • ISO-standarder inom färghanteringsprocesser.
 • Provtryck.
 • Metoder för colorproofing.
 • Praktiska produktionsövningar.
 • Grundläggande färgkalibrerade arbetsflöden.

CaptureOne och E-Com, 10 p 

Kursen syftar till att du ska få avancerade kunskaper i användandet av programmet CaptureOne, som vid sidan av Photoshop, är ett ledande verktyg för fotografisk produktion. Kursen ger dig även kunskaper om att bygga ett arbetsflöde för produktion av E-Com-material med grund i CaptureOne.

Innehåll

 • CaptureOne fotografering
 • CaptureOne bildbehandling
 • CaptureOne logistik
 • Capture One Enterprise
 • Bildproduktion för E-Com

Da Vinci Resolve och Colorgrading, 10 p 

Kursen syftar till att du ska få avancerade kunskaper inom programmet Da Vinci Resolve vad gäller färgsättning av rörlig bild (Colorgrading). Du får även grundläggande kunskaper i klippning av rörlig bild.

Innehåll

 • Da Vinci Resolve.
 • Colorgrading.
 • Klippning av rörlig bild.
 • Ljudarbete.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska du ha färdigheter i...

 • Att inom yrkesrollen som yrkesfotograf få ökade färdigheter i att hantera frågor kring digital produktion av fotografisk och rörlig bild på en avancerad nivå.
 • En utvecklad konstruktiv förmåga och förståelse av den egna arbetsprocessen inom kursernas lärandemål, i relation till både det egna och andras arbete på avancerad nivå.
 • Eget arbete inom yrkesrollen, med bas i en undersökande och utforskande karaktär på avancerad nivå.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska du ha kompetenser för att...

 • Med hög kvalitet och god stabilitet möjliggöra vidare arbete i yrkesrollen yrkesfotograf inom produktionsteknik av digital bild och rörlig bild.
 • Ständigt kunna uppdatera din egen yrkeskompetens i det livslånga lärandet.

 

Om Fotoskolan STHLM

Utvecklingen inom det fotografiska området går med en rasande fart, det har hänt mer det senaste decenniet än under teknikens första 160 år. I dag är den rörliga bilden lika viktig som stillbilden, och bildbehandling omfattar även 3D. Fotoskolan STHLM, som funnits sedan 1962, utbildar mot yrkesroller i förändring, spännande hantverksyrken som kräver studier, närvaro och dedikation. I en tid där ”alla är fotografer” är det extra viktigt att utbilda bildkommunikatörer som kan ta ansvar för sin del av den professionella bilden i samhället.

Till Fotoskolan STHLMs hemsida

 

Har du frågor?

Kontakta Kundservice

Skicka e-post till Kundservice direkt@folkuniversitetet.se

Ring Kundservice på nummer 08-789 42 00