Inriktning Ytbehandlare

Som Ytbehandlare med djup kunskap om både traditionella tekniker och modern industriell produktion blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Ytbehandlare - Tibro Hantverksakademi

Nästan alla produkter måste ytbehandlas – målas, lackas, vaxas, betsas eller oljas. Den här utbildningen ger dig gedigna kunskaper inom traditionella tekniker med tidsenliga metoder så att du kan ge nytt liv åt gamla möbler och inredning. Men du får också lära dig om olika former av modern ytbehandling för nyproduktion, i både småskalig verksamhet och industri. Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige.

Arbetsmarknad

Som ytbehandlare kan du välja att jobba i egen regi och ta emot beställningar från enskilda och företag, men du kan också få anställning på företag inom möbel- och inredningsindustri för nyproduktion.

Utbildningens mål

Efter examen har du de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta som ytbehandlare. Du kan använda olika ytbehandlingsmetoder och verktyg, välja relevanta material utifrån uppdragets förutsättningar och genomföra kvalitetsmässig och tidseffektiv ytbehandling vid restaurering och rekonditionering av möbler och inredning.

Obligatoriska kurser

 • Arbetsmiljö och säkerhet A
 • Formgivning/komposition
 • Färglära
 • Glasförgyllning A
 • Hantverksorientering A
 • Läggning av guld och andra metaller A
 • Marmorering A
 • Materialkunskap A
 • Möbelhistoria
 • Restaurering A
 • Skuggteknik A
 • Slagmetall A
 • Sprutmålning A
 • Traditionell ytbehandling/möbelmåleri
 • Trompleoi
 • Ådringsmålning A
 • LIA – Förberedelse, grundning och praktisk hantering av färgspruta/utrustning
 • LIA – Industriella processer och metoder
 • LIA – Rekonditionering

Valbara kurser

 • Arbetsmiljö och säkerhet B
 • Eget projekt
 • Examensarbete
 • Materialkunskap B
 • Småföretagande
 • Färgsystem – funktion, egenskaper och hantering
 • Marmorering B
 • Sprutmålning B
 • Ådringsmålning B

Ansök till utbildningen