Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningesanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studerande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.

 • Anders Jönsson, International Pictures
 • Andreas Skantze, Big Image Systems AB, ordförande för ledningsgruppen
 • Anna Larsson, Peas and Understanding AB
 • Anna Nordstedt, Bsmart AB
 • Björn Larsson, Kungliga Konsthögskolan, representerar högskolan
 • Jenny Stigsdotter, La Machine AB
 • Jon Norrgren, Retuscheriet AB
 • Magnus Sandström, Taberg Media Group
 • Mikael Cronwall, utbildningsledare
 • Vakant, representerar skolväsendet
 • Sarah Björkholm, Hennes & Mauritz GBC AB
 • Pierre Persson, Mud Studio AB
 • Studeranderepresentanter