Utbildningens upplägg

Utbildningen i React genomförs på distans och är anpassad för dig som är yrkesverksam.

Utbildningen är direkt anpassad till yrkesverksamma deltagare. Du ska kunna klara av utbildningen parallellt med en blygsam nedgång i tjänstgöring hos din befintliga arbetsgivare.

Utbildningen genomförs med ett distansupplägg med en tydlig grund i “flipped classroompedagogik”, med stöd av självrättande kunskapskontroller.

Detta innebär att du får en tydlig plan för dina studier samtidigt som graden av flexibilitet blir mycket hög. Du blir själv drivande i när och hur du går vidare med dina studier, samtidigt som självrättande digitala kunskapskontroller kontrollerar att du är på rätt spår. Den feedback du får från dessa kontroller ger dels ett kvitto på dina kunskaper och dels en guidning gällande vad du behöver öva mer på.

Då det mesta av utbildningsmaterialet är förinspelat eller inläsningsmaterial tillåter detta att studierna genomförs på sådant sätt att du själv väljer att studera när du har möjlighet till det. Detta ger dig en hög grad av möjlighet att själv avgöra studietakt.

Utbildningen har ett uppstartstillfälle, men därefter sker kontakten med läraren på ett individplan baserat på behov. Kort efter uppstarten har du ett möte med läraren och utbildningsledaren (UL) på 30 minuter för att skapa din studieplan med din individuella studietakt, baserat på dina förutsättningar. Varje studerande har utöver detta 1,5 timmar enskild handledning under utbildningens gång. Hur dessa timmar används planeras under uppstartsmötet och skrivs in i den individuella studieplanen.