FAQ

Här presenteras de vanligaste frågorna vi får från de sökande.

FAQ

Hur ansöker jag till utbildningen?

På utbildningens startsida ansöker man på ansökningsknappen under ansökningsperioden, 1 februari - 18 juni.

Kan man skicka in sin ansöka via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar.

Behörighetskrav?

Du måste ha grundläggande behörighet samt lägst betyg E/G/3 i Datorteknik 1a och Dator- och nätverksteknik.

Vem kan söka till utbildningen?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urvalsprov bland samtliga behöriga sökande.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är den 18 juni 2021.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar i augusti 2021.

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen är en heltidsutbildning. Det är lektioner ca 3 dagar/vecka, övrig tid fylls av egna studier, grupparbeten, laborationer, m m. Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? 

Under första terminen är det mest teori. Under termin 2, 3 och 4 fortsätter teorin men det ingår även 2 st längre praktikperioder. Under praktikperioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Kan man jobba samtidigt eller är det en heltidsutbildning?

Det är en heltidsutbildning och vi rekommenderar starkt att man inte arbetar på vardagarna.

Är utbildningen på distans?

Nej, utbildningen sker på plats i Borlänge, Västerås och Göteborg.

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller 2 LIA-perioder, LIA står för Lärande i arbete. LIA ligger på termin 3 och 4. Totalt 20 veckor.

Måste man göra sin praktik (LIA) i Borlänge?

Nej, man kan göra LIAn även på andra orter. Också utomlands kan vara en möjlighet i vissa fall.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betala du kurslitteratur samt resor till och från LIAn själv.

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.