Kurspaket: Affärsinriktad IT-Servicemanager med kompetens inom ITIL och projektledning

Yrkeshögskoleutbildning Uppsala

Ansök här! Öppnas i ett nytt fönster Affärsinriktad IT-Servicemanager med kompetens inom ITIL och projektledning
Sista ansökningsdatum
2020-08-21
Utbildningstart
2020-08-31
Omfattning
50 YH-poäng
Studietakt
Deltid distans (60% = ca 16 veckor, 8 undervisningstimmar/vecka)
Antal platser
25

Behörighet:

Dator- och nätverksteknik, 100p
Datorteknik 1a, 100p
eller motsvarande

Minst ett års yrkeserfarenhet inom IT-området

Om utbildningen:

”Affärsinriktad IT-Servicemanager med kompetens inom ITIL och projektledning” syftar till att fördjupa kunskaper, kompetenser och färdigheter i arbetet med IT Service Management. Utbildningen är framtagen för yrkesverksamma inom IT att, parallellt med sitt arbete, få utökad förståelse och kunskap för det affärsmässiga kring IT Service Management, IT-tjänster, utformning och leverans.
Utbildningen kommer att utbilda de studerande i principerna kring ITIL/IT Service Management, världens främsta ramverk inom IT, och väva ihop det med konstruktion av genomtänkta avtal, arbetssätt mellan leverantör och kund av IT, samt utmaningar som alla som arbetar inom IT bemöter inom informationsteknologi.

ITIL och affärsmannaskap lämpar sig både för den enskilde konsulten på ett fåmansföretag och för den som är anställd inom en stor IT-organisation, i såväl privat som offentlig sektor. Fokus på lättrörlig IT-Service Management och agil parat med gedigna strukturer för en stabil leverans bildar ett starkt fundament för organisationer som också tillämpar Agile/Scrum, Lean IT och/eller DevOps. ITIL-ramverket ger mycket värdefull kunskap för såväl utvecklings- som driftsorganisationer, samt för CIO och ledare och produktägare inom IT såväl som Service Desk-tekniker.
Efter genomgången utbildning kommer de studerande kunna erhålla en certifiering som genomförs internationellt av Peoplecert, till självkostnadspris.


Utbildningen består av delkurserna:
• ITIL/IT Service Management 20 yhp
• Teknisk dokumentation och avtal 20 yhp
• Konsultansvar i bemötande med kund 10 yhp


ITIL/IT SERVICE MANAGEMENT 20 yhp
Kursens huvudsakliga innehåll
• ITIL/IT Service Management
• Services and value creation
• Service Value System and Service Value Chain
• Nyckelprinciper och modeller
• Practices/processer, roller och funktioner
• Kännedom om agilt arbetssätt och hur ITIL och agil hänger ihop

TEKNISK DOKUMENTATION OCH AVTAL, 20 yhp
Kursens huvudsakliga innehåll:
• Känna till ISO-standarder och SIS
• Formulering och struktur i IT-avtal
• Verktyg för att dokumentera
• Säkerhetklassificering och versionshantering av dokument
• Avtal såsom sekretessavtal, personuppgiftsbiträdesavtal, efterlevnad av ramavtal och GDPR

KONSULTANSVAR I BEMÖTANDE MED KUND, 10 yhp
Kursens huvudsakliga innehåll:
• Konsultrollen och affärsmannaskap
• Förstå de olika processerna kring kund- och leverantörsförhållandet
• Metoder och verktyg i projekt och projektledning
• Lära sig genomföra muntliga presentationer med förstärkning av icke verbal kommunikation
• Interkulturell kommunikations aspekter och praktisk tillämpning
• Förstå hur en tydlig struktur hjälper till att lyfta fram budskapet och hålla kvar åhörarens uppmärksamhet

 

Har du frågor?

Kontakta Torun Schmitz

Skicka e-post till Torun Schmitz torun.schmitz@folkuniversitetet.se

Ring Torun Schmitz på nummer 018-680015, 073–6618667