Utbildningsinformation

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Tandsköterska. Utbildningen innehåller 13 obligatoriska delkurser varav tre utgör LIA-perioderna.

Multi-ethnic businesswoman and businessman discussing over computer at desk in creative office

Tandsköterska är för dig som vill arbeta med tandvård inom allmäntandvård och specialisttandvård. Stora pensionsavgångar inom de närmsta 15 åren banar väg för många nyanställningar.

Arbetsuppgifter som Du som Tandsköterska kommer att möta, är att arbeta inom allmäntandvården och specialisttandvården, att arbeta problemlösande med kunden i fokus, att arbeta i team med tandläkare och tandhygienist och att ge optimal kundservice och se kundens behov.

Yrkesbenämningen är tandsköterska. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden.

Examen
Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen Tandsköterska. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Kurser

     YH-poäng

Anatomi, anestesi och farmakologi

 

25

Etik, bemötande och kommunikation

 

15

Examensarbete

 

20

Lärande i arbete 1

 

15

Lärande i arbete 2

 

25

Lärande i arbete 3

 

40

Material, miljö och hantering av farligt avfall

 

20 

Odontologi 1

 

40

Odontologi 2

 

30

Oral hälsa 1

 

25

Oral hälsa 2

 

30

Tandvårdens verksamhet och organisation

 

15

Vårdhygien och smittskydd

  25