Ansökan

Vad kul att du är intresserad av yh-utbildningen Tandsköterska!

Så här söker du:

  • Du registrerar ett eget konto på ansökningssystemet YH-antagning.se.
  • I ansökningssystemet lämnar du in din ansökan med alla betygshandlingar.
  • I samband med ansökan anger du vilken studieort du föredrar att gå på.
  • De handlingar som du bifogar till ansökan kan vara skannande eller avfotograferade. Kolla att dina bilder är skarpa och fullt läsbara. Använd filformaten jpg, doc/docx eller pdf när du lämnar in dina ansökningshandlingar.
  • Alla ansökningshandlingar och eventuella bilagor ska vara oss tillhanda senast den 15 maj 2022.
  • Obs! Alla behöriga kallas till urvalsprov den 24 maj. Notera detta i kalendern redan nu!
  • Antagningsbesked kommer i antagningssystemet innan midsommar 2022.

Särskilt pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd i dina studier inom yrkeshögskolan, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd här.