FAQ

Vanliga frågor om yrkeshögskoleutbildningen Tandsköterska.

När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag?
Nästa utbildningsstart är den 18 januari 2021 och sista ansökningsdag är måndagen den 12 oktober 2020.

Ett antagningsbesked skickas till dig i antagningssystemet på yh-antagning.se. Från mitten av november görs eventuella reservantagningar fortlöpande

Kan man söka om man missat sista ansökningsdatum?
Håll utkik på hemsidan om sista ansökningsdatumet eventuellt förlängs eller om det finns reservplatser.

Får jag jobb efter utbildningen?
Behovet av tandsköterskor är mycket stort. Under de kommande åren kommer det att vara stora pensionsavgångar. Samtidigt har tandsköterskans yrkesroll utvecklas till att idag omfatta mer komplicerade arbetsuppgifter såsom preventivt arbete kring munhygien, assistera tandläkare och även utföra vissa undersöknings- och behandlingsmoment. Det ställer krav på utbildning, vilket vår YH-utbildning Tandsköterska ger.

Vad innebär en YH-utbildning?
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet aktivt är med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen och att ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Vad innebär YH-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?
Du som går en yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng. 5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen ges på heltid under tre terminer, 1,5 år.

Var ges utbildningen?
Utbildningen är en flerortsutbildning och går i Linköping och Gislaved parallellt. Detta innebär att en del av klassen sitter i Linköping och en del sitter i Gislaved. Föreläsningar som äger rum fysiskt på den ena orten följs på distans på den andra orten.

I samband med att du gör din ansökan får du möjlighet att ange huruvida du föredrar att gå i Linköping eller Gislaved.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?
Vid heltidsstudier får du räkna med att lägga ned ungefär 40 timmars arbete i veckan. Cirka 3 dagar/vecka är schemalagd, främst som heldagar. LIA-perioderna är på heltid och du är på en klinik 40 timmar/vecka.

Kan man arbeta vid sidan av studierna?
Utbildningen är på heltid, du som studerande avgör själv om du kan och vill arbeta vid sidan om studierna.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på utbildningen till Tandsköterska?
Ja, utbildningen ger rätt till stöd från CSN. Kontakta CSN för mer information: www.csn.se

Hur mycket LIA, (Lärande i arbete), innehåller utbildningen?
Under sammanlagt 16 av utbildningens totalt 65 utbildningsveckor är du ute på en arbetsplats, där du övar på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Söker man LIA-plats själv?
Skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats, dock så ser vi det som ett viktigt utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats. Arbetsgivarna ser det som meriterande att du själv sökt upp just dem. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov.

Vad krävs för att få ett examensbevis?
För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Anordnar skolan studentboende?
Nej, tyvärr har vi ingen möjlighet att förmedla boende.

Jag har inte den behörighet som krävs dokumenterad men jag har motsvarande kunskaper, vad kan jag göra då?
Om du till exempel saknar betyg eller andra bevis på förkunskaper som krävs för att söka till utbildningen så går det bra att söka med så kallad reell kompetens. Det innebär att du behöver bevisa att du trots att du saknar formella intyg ändå har de rätta kunskaperna. Du gör detta genom att klicka på knappen "Åberopa reell kompetens" under Behörighetsfliken på ansökningssidan.

  • Där fyller du kort i vad och varför du önskar åberopa reell kompetens.
  • Du måste också bifoga ett så kallat självskattningsdokument där du listar dina kunskaper, färdigheter och kompetenser som är kopplade till de förkunskapskrav som du saknar dokumentation för.
  • Självskattningen ska utöver ditt dokument styrkas av till exempel referenser (namn och kontaktuppgifter till personer som känner till vilken kunskap du har), eventuella ofullständiga betyg och intyg.
  • Det går bra att bifoga bilder, filmer och i praktiken allt material som kan styrka självskattningen.
  • Självskattningsdokumentet samt eventuellt övriga dokument placerar du under ansökningsalternativet "övrigt".