Ledningsgrupp

Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet.

Folkuniversitetets YH-utbildningar utformas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.Ledningsgruppen har, tillsammans med utbildningsledaren, huvudansvaret för utbildningens innehåll och kvalitet.
Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från både arbetslivet, anordnaren  och de studerande.

I ledningsguppen för utbildningen Tandsköterska ingår följande representanter från arbetslivet:

  • Folkuniversitetet i Uppsala
  • Folktandvården Region Dalarna, HR-representant
  • Privattandläkarn, Dalarna
  • Folktandvården Region Dalarna, LIA-samordnare
  • Folktandvården Dalarna, div enhetschefer