”Det händer positiva saker med hjärnan”

Wow, det är ju helt perfekt”, tänkte Anna-Maria Eklöw när hon såg annonsen om YH-utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet. En termin in på utbildningen känner hon att hon har valt helt rätt spår.

Anna-Maria Eklöw studerar til Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Det började med det berömda bananskalet. Anna-Maria Eklöw behövde ett jobb och fick en timanställning på en daglig verksamhet i Sjöbo för cirka fyra år sedan. Det är inget hon ångrar.

– Jag hade ingen tidigare erfarenhet av att jobba med människor med funktionsnedsättningar, men kände mig hemma snabbt. Jag har alltid en go känsla på jobbet, med både kunder och kollegor. Kunderna har blivit mina kompisar, säger Anna-Maria. 

När timanställningen övergått i en fast tjänst tyckte både Anna-Maria och hennes chef att det var dags för utbildning inom LSS-området, med möjlighet till en dags tjänstledighet i veckan för att hinna med studierna. Till en början var det svårt att hitta rätt. Undersköterska var den utbildning som låg närmast till hands, men den kändes inte helt rätt. När Anna-Maria stötte på en annons genom en kollega om Stödpedagog inom funktionshinderområdet föll allt på plats.

– Jag kände direkt att detta vara utbildningen för mig, men vågade inte tro att jag skulle komma in på första försöket eftersom jag visste att söktrycket var stort. Men det gjorde jag, och det känns helt rätt, säger Anna-Maria.

Ser annorlunda på sitt arbete

Eftersom det gått några år sedan hon pluggade senast tog det ett tag att komma in i studierna, men nu beskriver hon sina lediga pluggonsdagar som ett andhål.

– Det händer positiva saker med hjärnan och man öppnar upp tankarna. Studierna ger mig direkt teori till den praktik jag befinner mig i på jobbet. Det är verkligen toppen att plugga till det man jobbar med, säger Anna-Maria, som menar att utbildningen redan nu fått henne att se sitt dagliga arbete i ett annat ljus.

En kurs har till exempel handlat om tillgänglighet och universell utformning, som i korthet går ut på att det offentliga rummet ska anpassas efter alla människor.

– Den fick mig att reflektera kring hur det ser ut på min arbetsplats idag, och vad vi kan behöva jobba ännu mer med, säger hon.

Tydlighet och struktur

Innan utbildningen hade Anna-Maria en relativt övergripande och allmän bild av olika funktionsnedsättningar. Nu har hon fått en betydligt djupare kunskap, vilket gör att hon blivit bättre på att möta och förstå kunderna. Hon har även lärt sig mer om kommunikation och hur man kan kommunicera med kunder som inte kan tala eller har begränsat tal.

– Tydlighet och struktur är a och o på mitt jobb. Det är viktigt för kunderna att redan på morgonen ha koll på hur dagen ska se ut. En del kan ha svårt att hantera förändringar eller avsteg från planen, och då är det viktigt att kunna kommunicera dessa på ett bra sätt, genom bilder eller tecken, förklarar hon.

Musik är målet

Med sig i bagaget har hon bland en examen i etnologi, skrivarkurser, dramalinje och allmän linje med musikprofil. Redan idag är delar av hennes nuvarande tjänst inriktad på musik. Hon bedriver till exempel olika inspelningsprojekt inom den dagliga verksamheten. Målet är att i framtiden ha en tjänst inom LSS helt inriktad mot musik.

– När jag gör min LIA-praktik om ett år är min förhoppning att hitta en praktikplats som är fokuserad på musik. På så sätt hoppas jag komma närmare mitt mål, förklarar hon.

Värdefullt att träffas fysiskt

De flesta av hennes kursare är baserade i Skåne och jobbar inom verksamheter som liknar Anna-Marias. Därför ser hon alltid fram emot de fysiska träffarna i Simrishamn, där hon får utbyta tankar och erfarenheter med både lärare och elever.

– Även om vi har Teamsträffar varje onsdag kan de aldrig ersätta de fysiska träffarna. Då vill man verkligen inte bli sjuk. Det är så värdefullt att träffa sina kursare fysiskt. Och vår lärare Kristina inte minst. Hon har väldig gedigna kunskaper och är duktig på att lyfta och peppa alla, oavsett studiebakgrund, säger hon.

Klassen är uppdelad i basgrupper, i vilka eleverna får jobba med en mängd olika frågor kopplade till utbildningens innehåll, med utgångspunkt från konkreta exempel.

– Vi diskuterar och reflekterar kring olika case från inlämningsuppgifter som läraren väljer ut. På så sätt blir kopplingen mellan teori och praktik väldigt tydlig, säger Anna-Maria.

Trots att Anna-Maria bara har gått en dryg termin på utbildningen ser hon redan fram emot slutuppsatsen.

– Jag vet inte exakt vad den kommer att handla om än. Men det kommer helt klart involvera musik, avslutar Anna-Maria.

Läs mer om utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet