LIA - Lärande i arbete

LIA - Lärande i arbete – är en yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om samt får på ett praktiskt sätt delta i och lära dig arbetet.

Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering

Utbildningen har en LIA-period. Syftet med LIA är du ska ges tillfälle att omsätta teori till praktisk handling och ytterligare specialisera dig inom området hälsa och rehabilitering. Du får möjlighet att utveckla ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt samt din yrkesidentitet. 

Under LIA-perioden får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.