FAQ

De vanligaste frågorna när du söker till utbildningen Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering.

Specialistundersköterska

Hur ansöker jag till utbildningen?

Du går in på utbildningens startsida här på webbplatsen och klickar dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet och följer instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan.

Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg". Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem.

Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar.

Behörighetskrav?

Du måste ha grundläggande behörighet och särskilt behörighet. Den särskilda behörigheten är:

Etik och människans livsvillkor, 100p
Medicin 1, 150p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Arbete som undersköterska inom vård och omsorg. 1 år heltid.

Vem kan söka till utbildningen?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urvalsprov bland samtliga behöriga sökande. 

Urvalsprov? Vad innehåller det?

Nivån är anpassad efter behörighetskriterierna. 

När och var kan jag göra särskilt prov?

Alla behöriga sökande kallas via yh-antagning.se till särskilt prov i början av maj. 

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är 25 oktober 2021.Det är också sista dagen att ladda upp ansökningshandlingar.  

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen bedrivs på halvfart och distans.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? 

Utbildningen bedrivs på halvfart och distans under två år med inplanerade studieträffar i Uppsala. Mellan träffarna arbetar man självständigt med sina studier via vår lärplattform. Till varje kurs finns en ansvarig lärare kopplad.

Kan man jobba under studietiden?

Eftersom utbildningen bedrivs på halvfart är det möjligt att arbeta samtidigt. Dock rekommenderar vi att man inte arbetar heltid.

Är utbildningen på distans?

Ja.

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?

15 veckor.

Måste man göra sin praktik (LIA) i Uppsala?

Nej, man kan göra LIA på annat ort. Då ordnar man LIA-platsen själv. Alla LIA-platser i Uppsala ordnar utbildningsanordnaren. 

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betalar du kurslitteratur samt resor till och från LIA-platsen själv.

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Vad är YH-poäng?

Du som går en yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng. 5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Vad krävs för att få examensbevis?

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Anordnar skolan studentboende?

Samariterhemmet kan erbjuda boende på Hotell Duvan.

samariterhemmet