Utbildningsinformation

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Medicinsk sekreterare. Utbildningen innehåller 15 obligatoriska delkurser varav tre utgör LIA-perioderna.

Multi-ethnic businesswoman and businessman discussing over computer at desk in creative office

Medicinsk Sekreterare är för dig som vill arbeta med vårdadministration offentligt eller privat. Stora förändringar i samband med hantering av vårdens information i form av journaler, diagnoser etc pågår. Processerna kring vårdadministration digitaliseras alltmer. Den nya yrkesrollen får ett allt tydligare IT-stöd.

Arbetsuppgifter som en Medicinsk sekreterare ska kunna är praktisk administration kring behandling och vård av patienter gällande dokumentation, informationshantering och reception.
Medicinsk sekreterare är ett serviceyrke. Du ska ha god samarbetsförmåga, ordningssinne och vara förtrogen med jämställdhetsfrågor och integration. Förmåga att medverka/leda kvalitetshöjande projekt är väsentlig.

Yrkesbenämningen för administratörer inom vården kan vara medicinska sekreterare, läkarsekreterare och vårdadministratörer. Om du har erfarenhet och ledaregenskaper kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden.

Examen - Efter fullgjord utbildning får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Medicinsk sekreterare. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

  • få anställning som medicinsk sekreterare, hälso- och sjukvårdssekreterare, läkarsekreterare, vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor
  • kunna bidra till utvecklingsarbete inom vårdadministrativa området
  • effektivisera och följa den tekniska utvecklingen inom vårdadministrativa området
  • bistå som personaladministrativ funktion

 

Kurser

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 50 YH-poäng

Arbetspsykologi och arbetsmiljö, 15 YH-poäng

Diagnosklassifikation, 30 YH-poäng

E-hälsa, 15 YH-poäng

Ekonomi och organisation, 20 YH-poäng 

Examensarbete, 15 YH-poäng

Hälso- och sjukvårdsadministration, 45 YH-poäng

Introduktionskurs, 5 YH-poäng

Kommunikation och informationskunskap, 25 YH-poäng

LIA 1, 30 YH-poäng

LIA 2, 30 YH-poäng

LIA 3, 40 YH-poäng

Medicinsk dokumentation, 35 YH-poäng

Medicinsk terminologi, 25 YH-poäng

Yrkesengelska,  20 YH-poäng