Utbildningens innehåll

Kurser, YH-poäng 

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen. 

5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier. (YH-poäng är inte detsamma, och motsvarar inte, högskolepoäng.)

Kurser

 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 50 YH-poäng
 • Arbetspsykologi och arbetsmiljö, 15 YH-poäng
 • Diagnosklassifikation, 30 YH-poäng
 • E-hälsa, 15 YH-poäng
 • Ekonomi och organisation, 20 YH-poäng 
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Hälso- och sjukvårdsadministration, 45 YH-poäng
 • Introduktionskurs, 5 YH-poäng
 • Kommunikation och informationskunskap, 25YH-poäng
 • LIA 1, 30 YH-poäng
 • LIA 2, 30 YH-poäng
 • LIA 3, 40 YH-poäng
 • Medicinsk dokumentation, 35 YH-poäng
 • Medicinsk terminologi, 25 YH-poäng
 • Yrkesengelska,  20 YH-poäng