FAQ

Här presenteras de vanligaste frågorna vi får från de sökande.

FAQ

Hur ansöker jag till utbildningen?

På utbildningens startsida ansöker man på ansökningsknappen under ansökningsperioden, 1 februari - 30 april.

Kan man skicka in sin ansöka via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar.

Behörighetskrav?

Du måste ha grundläggande behörighet samt lägst betyg E/G/3 i Svenska2 eller Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6.

Vem kan söka till utbildningen medicinsk sekreterare?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urvalsprov bland samtliga behöriga sökande.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är den 30 april 2021. Det är också sista dagen att ladda upp ansökningshandlingar. 

Kan man komplettera senare om man tar studenten i juni?

Nej, då får man söka under nästa omgång.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar i augusti 2021.

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen är en heltidsutbildning. Det är lektioner ca 3 dagar/vecka, övrig tid fylls av egna studier, grupparbeten, metodövningar, m m. Under praktikperioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

I dagsläget så följer vi självklart FHMs rekommendationer.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? 

Under första terminen är det mest teori. Under termin 2, 3 och 4 fortsätter teorin men det ingår även 3 st längre praktikperioder. Under praktikperioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Kan man jobba samtidigt eller är det en heltidsutbildning?

Det är en heltidsutbildning och vi rekommenderar starkt att man inte arbetar på vardagarna.

Är utbildningen på distans?

Nej, utbildningen sker på plats i Falun.

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller tre praktikperioder, LIA (ämnet heter lärande i arbete). LIA ligger på termin 2, 3  och 4. Totalt 20 veckor.

Måste man göra sin praktik (LIA) i Falun?

Nej, man kan göra LIAn även på andra orter.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betala du kurslitteratur samt resor till och från praktikplatsen själv.

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.