Utbildningens innehåll

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier. (YH-poäng är inte detsamma, och motsvarar inte, högskolepoäng.)

Akutsjukvård,  25 YH-poäng

Arbetsmiljö och ergonomi, 10 YH-poäng

Dokumentation och journalhantering, 5 YH-poäng

Examensarbete, 20 YH-poäng

Fordonskunskap och körteknik, 30 YH-poäng

Kommunikation och samband, 15 YH-poäng

LIA 1, 20 YH-poäng

LIA 2 , 40 YH-poäng

Prehospital akutsjukvård, 35 YH-poäng