Utbildningsinformation

Optikbranschen växer och det öppnas ständigt nya butiker. Det råder mycket stor efterfrågan på optikerassistenter med säljfokus och goda grundkunskaper inom optik. En bra optikerassistent måste ha sälj och service med sig i bagaget, men lika viktigt är den optiska kunskapsgrunden och förståelsen för optiken, samt att ha ett öga för stil.

Optikerassistent

Som Optikerassistent är du, trots yrkesbenämningen, inte bara assistent. Du är en självständig person med yrkesstolthet, ansiktet utåt och den som möter kunden i butiken. Du tar emot före och efter synundersökningen och hjälper till att vägleda och lösa kundens problem. Du är glasögonstylist och hittar rätt bågar och glas för allas individuella behov och stilar.

Vår utbildning är skräddarsydd efter specifika önskemål från optikbranschen. Vi undervisar i grundläggande optik, ögats anatomi, sjukdomar och synfel parallellt med försäljning, marknadsföring, kundpsykologi, styling, färganalys och skyltning i butik. I verkstaden får du lära dig hantera alla verktyg och instrument och öva, öva, öva på hantverket att justera bågar och genomföra enklare reparationer. Du får även lära dig att använda klinisk undersökningsutrustning som tex. autorefraktor, ögonbottenkamera och tryckmätare. Dessutom får du behörighet att självständigt utföra syntester för körkortsintyg.Efter utbildningen ska du kunna assistera optikern med förberedande och kompletterande tester och mätningar.

Utbildningen är ettårig och varje termin innehåller praktik i form av en LIA-period (Lärande i arbete) på fem respektive sex veckor och flera studiebesök. Optikbranschen växer och det öppnas ständigt nya butiker. Det råder mycket stor efterfrågan på optikerassistenter med genuint intresse för kunden och goda grundkunskaper inom optik.

Välkommen till ett kreativt yrke med goda framtidsutsikter!

Kurser, YH-poäng

  • Branschrelaterad kommunikation och optikteknisk service, 35 YH-poäng
  • Branschspecifik försäljning, marknadsföring &butiksarbete, 40 YH-poäng
  • Examensarbete, 10 YH-poäng
  • LIA 1, 25 YH-poäng
  • LIA 2, 30 YH-poäng
  • Optik- kontaktlins, och övrig produktkunskap i optikbutik, 40 YH-poäng
  • Syntest för körkort, grupp 1, 5 YH-poäng
  • Ögats anatomi och sjukdomar, 15 YH-poäng