LIA

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om samt får på ett praktiskt sätt delta i och lära dig arbetet i optikbutiken.

Optikerassistent

LIA består av två perioder, en på fem veckor och en på sex veckor. Vi har kontakt med en rad företag som erbjuder LIA-platser. Du kan göra din LIA i Uppsala eller på annan ort. Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.