Ledningsgrupp

Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet.

Ledningsgrupp Optikerassistent med säljkompetens i Uppsala

Folkuniversitetets YH-utbildningar utformas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.Ledningsgruppen har, tillsammans med utbildningsledaren, huvudansvaret för utbildningens innehåll och kvalitet.
Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från både arbetslivet, anordnaren och de studerande.

I ledningsguppen för utbildningen Optikerassistent med säljkompetens ingår följande representanter från arbetslivet:

  • Eyeknow Sweden AB
  • Vårda