FAQ

Optikerassistent

Hur ansöker jag till utbildningen?

Du går in på utbildningens startsida här på webbplatsen och klickar dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet och följer instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan. Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg".  Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem. Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar.

Behörighetskrav?

Du behöver ha grundläggande behörighet.

Vem kan söka till utbildningen Optikerassistent med säljkompetens?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen (30) gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är två prov, ett i svenska och engelska och ett ämnesspecifikt prov. De sökande som får högst sammanlagda poäng erbjuds plats på utbildningen.

När och var kan jag göra särskilt prov?

Alla behöriga kallas till urvalsprov i början av maj.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är 30 april 2021. Det är också sista dagen att ladda upp ansökningshandlingar. 

Kan man komplettera senare om man tar studenten i juni?

Nej, då får du vänta till nästa ansökningsomgång som öppnar i februari 2021.

När kommer antagningsbeskedet?

Vi planerar att skicka ut antagningsbesked veckan före midsommar. Beskeden kommer via yh-antagning.se.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar i september 2021.

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen är en heltidsutbildning. Det är lektioner och föreläsningar tre dagar per vecka och övrig tid studerar man på egen hand. Under praktikperioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? Varvar man praktik med teoretisk utbildning eller gör man klart den teoretiska delen först och avslutar med praktiken?

Teori och praktik varvas under utbildningen.

Kan man jobba samtidigt eller är det en heltidsutbildning?

Det är en heltidsutbildning och vi rekommenderar starkt att man inte arbetar på vardagarna.

Är utbildningen på distans?

Nej, utbildningen sker på plats i Uppsala.

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?

Totalt 11 veckor fördelade på två perioder.

Måste man göra sin praktik (LIA) i Uppsala?

Nej, man kan göra LIA även på andra orter.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betalar du kurslitteratur samt resor till och från praktikplatsen själv.

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Vad innebär YH-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?

Du som går en yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng. 5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Vad krävs för att få examensbevis?

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Anordnar skolan studentboende?

Nej det gör vi inte.

Hur lång är utbildningen?

Den är 1 år.