FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Optikerassistent

Hur ansöker jag till utbildningen?

Du går in på utbildningens startsida här på webbplatsen och klickar dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet och följer instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan. Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg".  Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem. Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar via yh-antagning.se

Behörighetskrav?

Du behöver ha grundläggande behörighet samt yrkeserfarenhet omfattande 18 månader halvtid.

Vem kan söka till utbildningen Hållbar affärsutveckling som bygger ett starkare varumärke?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen (30) gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. 

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är inte satt ännu. Det är också sista dagen att ladda upp ansökningshandlingar. 

När kommer antagningsbeskedet?

Datum för antagningsbesked ej klart. Beskeden kommer via yh-antagning.se.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar 4 aptil 2022.

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen är en halvtidsutbildning. Upplägget är studieträffar som helt genomförs på distans via Teams eller Zoom. Vi använder även en lärplattfom.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? 

Utbildningen är uppbyggd kring såväl föreläsningar, som gruppövningar, individuella övningar med handledning och examinationer.

Kan man jobba samtidigt?

Utbildningen är upplagd så att man ska kunna jobba samtidigt..

Är utbildningen på distans?

Ja.

Hur mycket LIA (lärande i arbete) innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller ingen LIA.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betalar du kurslitteratur samt utrustning som möjliggör distansstudier (dator, internetuppkoppling, webbkamera osv).

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. 

Vad innebär YH-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?

Du som går en yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng. 5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Hur lång är utbildningen?

16 veckor. 40 yhp.