Ansök till sfi i Kalmar/apply to SFI in Kalmar

Här ansöker du till sfi-skolan i Kalmar / Here you can apply to The SFI School in Kalmar.

Du måste fylla i alla fält som är markerade med *- You must complete all fields marked with *

Once your application has been received, you will be contacted by a teacher who will notify you when you should start and which study path you start on.

Ansökan Sfi Kalmar

Sätt kryss / Select *
Kan du läsa och skriva på ditt modersmål / Can you read and write in your first language?
Har du läst Sfi tidigare?
Välj/Choose
Jag samtycker till att mina personuppgifter används av Folkuniversitetet för denna utbildning / I agree that my personal information is used by Folkuniversitetet for this education*
Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden / I hereby certify that the data correspond to actual conditions *
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas