Ville Haikonen

Rektor

Ville Haikonen är rektor från grundläggande vuxenutbildning och sfi på distans vid Folkuniversitetet i Göteborg

Ville Haikonen


Mejla Ville Haikonen ville.haikonen@folkuniversitetet.se