Kurser

På Folkuniversitetets vuxenutbildning i Eda kan du studera svenska för invandrare (sfi) samt kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Svenska för invandrare (sfi)

På Folkuniversitetets vuxenutbildning kan du läsa alla studievägar och kurser inom svenska för invandrare.

Kursplan för sfi (Skolverket)

Grundläggande kurser

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som är klar med svenska för invandrare (sfi) eller behöver grundskolebetyg. Utbildningen motsvarar den nioåriga grundskolan i Sverige. Den ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

Kursplaner för grundläggande vuxenutbildning

Gymnasiala kurser

Komvux på gymnasial nivå är för dig som som saknar behörighet till högskoleutbildning eller utbildning inom yrkeshögskolan.

Kursplaner för kurser på gymnasial nivå