Vår utbildning

Med glädje, kreativitet, professionalitet och modern språklära utmanar vi dig utifrån dina förutsättningar så att du når dina personliga mål.

Sfi drivs av Folkuniversitetet tillsammans med Växjö kommun. Folkuniversitetet har över 40 års erfarenhet av att ge kurser i Sfi - svenska för invandrare. Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket, som deltagare på Sfi ska du:

  • Lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk
  • Få språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv
  • Utveckla en kommunikativ språkförmåga, både muntlig som skriftlig
Utbildning vid Sfi-skolan i Växjö