Anmälan / Application

Anmälan till SFI

Anmälan till SFI görs genom personligt besök Navet Utbildning, Sfi-mottagningen.
Adress: Kungsgatan 85, Uppsala
Telefon: 018-727 22 10
E-post: sfi@uppsala.se

För mer information se Uppsala kommun - Sfi-mottagning


Application

You apply to SFI by visiting Utbildnings- och jobbcenter, SFI-mottagningen. 
Address: Kungsgatan 85, Uppsala
Phone: 018-727 22 10
E-mail: sfi@uppsala.se

More information: Uppsala kommun - Sfi-mottagning