Tack/Thank you

Tack för din ansökan / Thank you for your application.

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt / We vill contact you as soon as possible.

Med vänliga hälsningar / Best regards
Sfi-skolan i Hässleholm