Sara Snickars

Utbildingsledare

Sara Snickars är utbildingsledare för Sfi SU Särskild undervisningsgrupp – Hörsel som innefattar sfi, gruv- och gymnasiekurser.

Sara Snickars


Mejla Sara Snickars sara.snickars@folkuniversitetet.se