Betygsregler

Här hittar du information om aktuella betygsregler på Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans.

Betyg

Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans har rätt att sätta betyg på en elev om följande krav uppfylls:

  • Utbildningen bokas av ett företag som ett uppdrag.
  • Betygsalternativet meddelas innan kursen startar.
  • Eleven skickar in personbevis och gymnasiebetyg (eller liknande). Enligt skollagen måste Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans erhålla en rimlig anledning att anta att eleven har förmåga att genomföra utbildningen framgångsrikt.
  • Det bokande företaget fyller i och skriver under en så kallad "Betygsbeställning" (ska skickas i original med posten).
  • Eleven är för tillfället inte inskriven på en gymnasieutbildning.

Dokument som krävs för att kunna satsa på betyg

Dokumentation

Nedanstående dokument ska skickas till administrationen innan kursstart. Eleven kan inte ändra sig under utbildningstiden och skicka in dokumenten då istället. Det gäller även efter att utbildningen är genomförd.

Personbevis

Eleven måste vara mantalsskriven i Sverige för att kunna få ut ett personbevis att bifoga ansökan när man ska gå för betyg. Personbevis kan skickas till oss via e-post.

Gymnasiebetyg

Folkuniversitetet måste säkerställa att eleven har en rimlig chans att genomföra utbildningen på svenska och med svensk pedagogik. Därför krävs bevis på tidigare utbildning, till exempel gymnasiebetyg från Sverige. Andra utbildningar kan komma ifråga, men det räcker inte med en kortkurs eller studiecirkel. Vid tveksamheter kontakta administrationen. Betyg skickas till oss via e-post.

Observera att det beviset inte ska handla om tidigare utbildningars innehåll. Därför kan eleven inte lämna in utländska översatta betyg eftersom de inte bevisar att eleven har tillräcklig studieteknik för att hantera en utbildning på svenska eller med svensk pedagogik. Det liknar alltså inte behörighetsbedömningarna på högskola, yrkeshögskola eller universitet.

Om det finns en föregående kurs, till exempel Engelska 5 före Engelska 6, så måste eleven ha godkänt betyg från den föregående kursen. Här kan även utländska betyg komma ifråga men de måste i så fall vara översatta och jämförda med svenska utbildningsnivåer.

Betygsbeställning

Ansvarig på företaget som bokar elevens utbildning ska fylla i och skriva under blanketten "Betygsbeställning".

Betygsbeställningen ska skickas i original med vanlig post till nedanstående adress:

Folkuniversitetet
Att. Monica Firca
Box 133
461 23 Trollhättan

Ladda ner blankett för betygsbeställning